Budżet Gminy Dębica na 2023 r. uchwalony

Sesja Rady Gminy Dębica odbyła się 20 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Podczas posiedzenia Radni jednogłośnie przyjęli Budżet Gminy Dębica na 2023 r.

Zaplanowano w 2022 r. dochody w wysokości ponad 133 mln, a wydatki na ponad 134 mln, z czego 32 mln zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, a 12 mln zł na zakup paliwa stałego (węgla dla mieszkańców)

Budżet Gminy Dębica na przyszły rok zaprezentował Zastępca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot. Przedstawił również najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w nadchodzącym roku. Są nimi między innymi inwestycje w uzdrowisku Latoszynie, kanalizacja sanitarna w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej, rozbudowa remizy OSP w Stasiówce czy ukończenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce. W zakresie drogownictwa realizowane są dwie duże inwestycje tj. przebudowy dróg gminnych w Podgrodziu i Pustyni na które w 2023 r. przeznaczone zostanie prawie 3.5 mln zł (łączna wartość to 5,8 mln zł).

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budzet-gminy-debica-na-2023-r-uchwalony-3047.html