Budżet Gminy Dębica na rok 2023 uchwalony jednogłośnie

Budżet Gminy Dębica na rok 2023 uchwalony jednogłośnie. Podczas świątecznej Sesji Rady, którą zorganizowano w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie – Osiedlu radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową. Gośćmi spotkania byli parlamentarzyści: Krystyna Skowrońska oraz Jan Warzecha. 134 mln – tyle wyniosą zaplanowane wydatki w przyszłym roku. Ta kwota pokryje między innymi sfinansowanie inwestycji.

Mimo jednogłośnie przyjętych uchwał podczas posiedzenia, radni poruszyli problematyczne kwestie. Urząd Gminy Dębica zaplanował w 2023 r. dochody opiewające na ponad 133 mln zł. Najważniejsze zadania, jakie mają zostać zrealizowane to między innymi inwestycje w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój, kanalizacja sanitarna w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej, rozbudowa remizy OSP w Stasiówce, ukończenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce oraz przebudowa dróg w Podgrodziu i Pustyni.