Budżet Gminy Żyraków na rok 2019 – Uchwalony

28 grudnia odbyła się II Sesja Rady Gminy Żyraków. Głównym tematem był budżet na nadchodzący rok.  Projekt wydatków przygotowany już w połowie listopada został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie z działających w ramach rady komisje oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet na rok 2019 zawiera zapisy dotyczące zadań regulowanych przez ustawę o działalności samorządów. Uwzględnia także planowane na najbliższy rok inwestycje.

W II Sesji Rady Gminy w Żyrakowie uczestniczyło  14  radnych. 6 rajców należących do opozycji zrezygnowało z udziału w  glosowaniu nad budżetem na 2019 rok. Uchwała została przyjęta 8 głosami za.