Budżet Gminy Żyraków na 2021 rok przyjęty

Budżet Gminy Żyraków na 2021 rok przyjęty. Nie obyło się bez dyskusji, jednak rajcy byli prawie jednogłośni. 14 głosów ZA, jeden PRZECIW. To wynik dzisiejszego głosowania nad uchwałą budżetową podczas  XXIII Sesji Rady Gminy Żyraków.

Kluczowe inwestycje, jakie Gmina Żyraków zrealizowała w minionym roku to między innymi rewitalizacja Zespołu dworsko – parkowego w Zasowie oraz oczyszczenie ruin Pałacu Łubieńskich, czy remont dworu w Straszęcinie. Oprócz zadań drogowych kluczowe było również oddanie do użytku Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej.