Przy Herbacie o Senacie … ze Zdzisławem Pupą o psychiatrii dziecięcej i nie tylko