Budżet Miasta Dębica na 2023 rok uchwalony!

Budżet Miasta Dębica na 2023 rok uchwalony! Podczas ostatniego posiedzenia jak zawsze nie obyło się bez dyskusji i wymiany zdań wśród radnych. Projekt uchwały przewiduje ponad 44 mln zł na inwestycje. Najważniejsze zaplanowane zadania to między innymi poprawa terenów inwestycyjnych oraz nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

11 głosów ZA, 8 wstrzymujących się. Przeciwko zagłosował tylko jeden radny – Mateusz Cebula. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Miasta Dębica na 2023r podzieliło radnych.

„Możemy realizować zadania, które w tym budżecie zostały zapisane. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czekają już na środki” – burmistrz miasta podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na rok 2023. Poinformował również o planowanych kolejnych inwestycjach i pozyskiwaniu środków na ich wykonanie.