Czy radny Sieradzki chciał na pewno powtórzenia głosowania? Budżet na 2019 rok uchwalony

reklama

„Opatrzność Boża czuwa nad budżetem”- tak radna Renata Barszcz skomentowała wynik dzisiejszego głosowania. Dyskusja była burzliwa i wydawało się, że zebrani na trzeciej sesji rady miejskiej rajcy podzielili się na dwa równe obozy. Zadecydowała pomyłka, bo tak określił swój głos „za” radny Józef Sieradzki. Tym samym projekt zaproponowany przez burmistrza Mariusza Szewczyka został przyjęty 11 na 20 oddanych głosów.

Niecodzienny „wypadek” przy głosowaniu wzbudził sprzeciw radnych PiS. Przewodniczący rady Mateusz Cebula, pomimo jasnego stanowiska radcy prawnego o braku uzasadnienia w statucie, podjął decyzję o ponownym głosowaniu w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Radni z opozycji pokazali sprzeciw wychodząc z sali sesyjnej.

Na tę chwilę sprawa budżetu miasta jest jasna. Zaakceptowano wynik niefortunnego głosowania i zaproponowany 15 listopada dokument z dniem dzisiejszym stał się obowiązujący. Nie oznacza to jednak, że kształt dębickiego portfela już się nie zmieni. Przez cały czas radni mają możliwość składania wniosków o korektę w funduszach miasta.

Podczas trzeciej sesji nowo wybranej kadencji emocje poniosły wiele osób, szczególnie spore grono mieszkańców zebrane w dębickim ratuszu.  W jakich nastrojach będą przebiegały kolejne obrady przekonamy się dopiero po świętach. Relacje z posiedzeń rady można śledzić na bieżąco na kanale youtube Urzędu Miasta.