Ławnicy wybrani

reklama
Dscf2193

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni w głosowaniu tajnym wybrali 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy na kadencję 2016-2019.

Do pełnienia funkcji ławnika zgłoszonych zostało ogółem 8 osób. Trzy z nich nie spełniły wymogów formalnych. Kandydatury pozostałych 5 osób zostały poddane głosowaniu.
W wyniku tajnego głosowania nad poprawnością którego czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Józef Sieradzki, Mateusz Cebula, Dorota Pietracha  ławnikami do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy na kadencję 2016-2019 zostali wybrani: Krystyna Chęciek, Zdzisław  Gliwa, Tadeusz Grecki i Dorota Pięta.

 

źródło: UM Dębica