W Dębicy będzie bezpiecznie? Otwarto Ośrodek Kuratorski

W Dębicy uroczyście oddano do użytku Ośrodek Kuratorski. Ma zajmować się resocjalizacją nieletnich. W ramach programu realizowanego przez resort sprawiedliwości, około 100 ośrodków, które zamknięto w ubiegłych latach, zostanie reaktywowanych do 2030 roku. W sumie w całej Polsce będzie ich 200. To druga tego typu instytucja na Podkarpaciu.

Ośrodek powstał przy Sądzie Rejonowym, ale będzie się mieścił w byłym budynku Miejskiego Gimnazjum nr 1 przy ul. Cmentarnej.  Za wsparcie w utworzeniu tego miejsca dziękował w czasie uroczystości Waldemar Krok, prezes Sądu Rejonowego w Dębicy.

Ośrodek Kuratorski to jeden ze środków wychowawczych orzekanych przez sądy w sprawach młodzieży do 17 roku życia, która popełniła czyn karalny. Zapewnia on organizację nieletniemu czasu pozaszkolnego polegającą na działaniach profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjno – terapeutycznych.

Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy nie ukrywa, że cieszy się z uruchomienia kolejnej instytucji dla młodych ludzi.

W podobnym tonie o uruchomieniu Ośrodka Kuratorskiego wypowiada się Marzena Socha dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek przy ul. Cmentarnej jest siedzibą dla wielu instytucji pomocowych. W tym roku został tutaj uruchomiony Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Siedzibę będzie miała także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci prowadzona przez MOPS, a teraz Ośrodek Kuratorski.