Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

09 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Przy Sądzie Rejonowym powstał nowy Ośrodek Kuratorski dla nieletnich z siedzibą przy ul. Cmentarnej. Pełnić on będzie funkcję resocjalizacyjną dla nieletnich sprawców czynów karalnych. Ośrodek w Dębicy otworzył Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

Ośrodek Kuratorski dla nieletnich w Dębicy

W Dębicy powstał jeden z pierwszych na Podkarpaciu ośrodków kuratorskich. To jeden ze środków wychowawczych orzekanych przez sądy w sprawach młodzieży do 17 roku życia. Zapewnia on organizację nieletnim czasu pozaszkolnego polegającą na działaniach profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjno-terapeutycznych.

– Stawiamy na środki wychowawcze, a nie na karanie. Takie instytucje jak ta mają przewagę nad ośrodkami zamkniętymi, bo młody człowiek nie jest odseparowany od rodziny i bliskich, a może poprzez pozytywne wzorce funkcjonować w społeczeństwie – mówił Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W naszym mieście ośrodek będzie funkcjonował w budynku Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Cmentarnej 1. Nieletni będą tam spędzać cztery godziny dziennie. – Zatrudniony zostanie psycholog oraz korepetytorzy przedmiotowi. Przychodząc tutaj po lekcjach nieletni będą mogli współpracować ze specjalistami i nadrobić zaległości w nauce. Będziemy jednocześnie z nimi pracować i ukierunkowywać ich w dobrą stronę – wyjaśnia Ewa Kowal, kierownik ośrodka kuratorskiego.

W czasie uroczystego oddania obiektu do użytku, za pomoc w jego utworzeniu dziękował władzom miasta i dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty prezes Sądu Rejonowego w Dębicy – Waldemar Krok.

– Chcemy w ten sposób wspierać dzieci i młodzież z problemami. Tutaj znajdą specjalistów i fachową pomoc – podkreśla Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/osrodek-kuratorski-dla-nieletnich-w-debicy/