Aktualne dane o wdrażaniu programu

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

185

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

158

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

1 505 854,13 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

112

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/01/11/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu/