Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyraków

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

227

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW

187

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

2 177 444,85 zł

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – UMOWY ZAKOŃCZONE

120

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE – UMOWY CZĘŚCIOWO I W CAŁOŚCI ZREALIZOWANE

144

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/07/07/aktualne-dane-o-wdrazaniu-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy-zyrakow-3/