Czyste powietrze

Informujemy, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. wrzesień 2018 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. mieszkańcy Gminy Czarna złożyli następującą ilość wniosków o   dofinansowanie:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba
zawartych
umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

224

191

139

1 989 358,71 zł

 

 

 

 

 

 

Jedniocześnie przypominamy, że w Gminie Czarna funkcjonuje Punkt Programu „Czyste Powietrze”, w którym udzielana jest pomoc w procesie składania wniosków oraz rozliczania dofinansowania.

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, Dworcowa 6A, 39-215 Czarna.

Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu.

Tel. 14 676 19 52, e-mail: doradztwo@czarna.com.pl

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1508&akcja=artykul