Zmiana czasu pracy w Urzędzie Gminy Dębica

reklama

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica z dnia 10 grudnia 2019 r.  na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 129 § 1  i art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)  ustala się dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dębica.  Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa nastąpi  14 grudnia 2019 r.  (sobota) w godzinach 7.30. – 15.30.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zmiana-czasu-pracy-w-urzedzie-gminy-debica-1281.html