MKS do końca lutego 2020r.

reklama

Wójt Gminy Dębica informuje, że Gmina Miasto Dębica wypowiedziała porozumienie międzygminne dotyczące  przejęcia przez Gminę Miasta Dębica od Gminy Dębica  zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 29.02.2020 rok. Mając na uwadze powyższe proszę przy zakupie biletów miesięcznych uwzględnić ww okres.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Dębica będzie realizowany po tym terminie  przez innego przewoźnika w zakresie zaspokajającym potrzeby przewozowe Mieszkańców gminy.  

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mks-do-konca-lutego-2020-r-1280.html