Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nr GPK.7240.35.2020                                                                       Dębica, dnia  26.05.2020 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Podstawa prawna:

Art. 23 ust.1 pkt 2 w związku z art.19 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 2475 z późn. zm. )

 

Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Dębica

Adres: ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

 

Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art.19 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 2475 z późn. zm.)  organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;
określenie linii komunikacyjnych: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach Stobierna Górna – granica administracyjna Miasta Dębica, Braciejowa Pętla – granica administracyjna Miasta Dębica, Pustków Lerg – granica administracyjna Miasta Dębica.

 

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Styczeń 2021 r.

     

Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)  zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 

 

 

        Z up. Wójta

mgr inż. Marek Mikrut

        Z-ca Wójta

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zamiarze-wyboru-operatora-1602.html