Zgłoś się do projektu Azymut praca

reklama

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 osób (39 kobiet, 31 mężczyzn) powyżej 29. roku życia, o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:

są osobami powyżej 29. roku życia,
posiadają niskie kwalifikacje (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie),
są bezrobotne lub bierne zawodowo,
zamieszkują województwo podkarpackie.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Zgłoś się do projektu Azymut praca

Pliki do pobrania: 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/zglos-sie-do-projektu-azymut-praca