Projekt pt. „GWIAZDY KARIERY” skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

 

Projekt "GWIAZDY KARIERY" jest skierowany do kobiet, które są:

– w wieku 30 lat i więcej

– bezrobotne lub bierne zawodowo

– zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze  środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

– 5-miesięczne staże zawodowe

-szkolenia zawodowe

-szkolenia kompetencyjne

-spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem

– grupowe poradnictwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.

 

 

 

Biuro Projektu "GWIAZDY KARIERY"

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro),

35-001 Rzeszów

tel. 507 867 909

e mail: gk@hogpolska.com

 

 - ulotka_gk.jpg

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5150