Projekt pt. “GWIAZDY KARIERY”

Projekt pt. „GWIAZDY KARIERY” skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia

Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych powyżej 30 roku  życia.

-projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

 

Projekt „GWIAZDY KARIERY” jest skierowany do kobiet, które są:

w wieku 30 lat i więcejBezrobotne lub bierne zawodowoZamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)Nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

 

W ramach projektu oferujemy:

5-miesięczne staże zawodoweSzkolenia zawodoweSzkolenia kompetencyjneSpotkanie z doradca zawodowym i psychologiemGrupowe poradnictwo zawodowePośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.

 

 - projekt-dla-kobiet-gwiazdy-kariery-dgz.jpg

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5215