Projekt „DNA kariery”

Wtorek, 12 Luty 2019

Projekt ,,DNA kariery’’ współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy. Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

W Projekcie "DNA kariery" mogą brać udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia , zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie ponadgimnazjalne).

 

Jest to możliwość zdobycia lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/02/projekt-dna-kariery