Budowa Sali Gimnastycznej w Pustkowie rozpoczęta!

reklama

Symboliczne „wbicie łopaty” odbyło się dzisiaj, tj.14.06.2019 r. w Pustkowie. Zastępca Wójta Zdzisław Siwula, Radni i Sołtysi, jak również Dyrekcja Szkół i społeczność szkoły zebrali się na placu przy Zespole Szkół w Pustkowie, celem inauguracji budowy Sali Gimnastycznej Przy Zespole Szkół w Pustkowie. Podczas uroczystości został poświęcony plac budowy przez Proboszcza Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie Adama Basiste, a wszyscy zaproszeni gości mogli się wpisać na specjalnie przygotowanym liście, który będzie wisiał w holu Szkoły.

 Przedmiotowy projektowany budynek, który stanowi dobudowę do istniejącego budynku szkoły (połączenie z budynkiem szkoły poprzez łącznik komunikacyjny na I piętrze) o salę sportową (sala sportowa z częścią socjalno- sanitarną i szatniową) o wymiarach: sala sportowa – 24,65m x 32,40m, część socjalno-sanitarno-szatniowa -7,90m x 35,56m , posiada odrębną strefę pożarową i który wraz z całością tworzy kompleks budynków. Razem: 24,65 x 35,56 m.

 

Budynek będzie pełnił funkcję:

 - dydaktyczną: zajęcia dydaktyczne, rekreacja,

 - sportową: zawody sportowe i treningi.

 

Obiekt jest dwubryłowy – przenikające się wzajemnie bryły, część niższa z częścią wyższą. Część niższa przykryta jest membraną – kształt dachu – falowany, wysokości budynku od terenu położonego najniżej przy wejściu do budynku do najwyższej części na dachu wynosi: 7,24m.

Część wyższa przykryta jest dachem jednospadowym o stopniu nachylenia połaci 3° i wysokości budynku od terenu położonego najniżej przy wejściu do budynku do najwyższej części na dachu wynosi: 11,09m

Wykonawcą sali gimnastycznej jest firma SOLKAN  Sp. z o.o. z Tyczyna. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 30 kwietnia 2021 r. Koszt budowy sali gimnastycznej to 4 903 493,40 zł. Gmina Dębica otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w wysokości 33,3 % z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budowa-sali-gimnastycznej-w-pustkowie-rozpoczeta-892.html