Podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień

reklama

Piątek, 14 Czerwiec 2019

W czwartek 13 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień, który przeprowadzony został z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

Konkurs skierowany był do trzech grup, jako odrębnych kategorii, a mianowicie do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół  ponadpodstawowych oraz wychowanków dębickich placówek wsparcia dziennego. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat uzależnień i związanych z tym zagrożeń oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem każda ze szkół mogła przekazać do udziału w ogólnomiejskim konkursie 10 najlepszych prac. Spośród nadesłanych 118 prac Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z  Panem Ryszardem Kucabem – Kierownikiem Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury wybrała te najlepsze.

W kategorii uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali:

Igor Cudecki i Krzysztof Zieliński – SP Nr 3, Krystian Jasek – SP Nr 8 oraz Amelia Filipczak – SP Nr 11. Ponadto przyznano 6 wyróżnień, które otrzymali: Kornelia Musiał i Aleksandra Stukus – SP Nr 2, Julia Hul i Bartosz Maziarka – SP Nr 10, Oliwia Gałat – SP Nr 11 oraz Jakub Serafin – SP Nr 12.

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodzeni zostali:

Julia Kamaj i Monika Radwańska – uczennice III klasy gimnazjalnej w SP Nr 11, Jan Krzyżanowski – I LO i Karol Cwanek – ZSZ Nr 1. Wyróżniona została Kornelia Drzał – I LO.

 

W kategorii wychowanków dębickich placówek wsparcia dziennego nagrodzeni zostali:

Wanessa Gawrylyuk – „Zgrana Paka” przy ul. Sienkiewicza oraz Paulina Ziobro, Jakub Kowal i Dawid Kmiecik – „Promyki Nadziei”. Natomiast wyróżniona została Nadia Goc – Placówka OSP Dębica-Kedzierz oraz Martyna Mroczek – Placówka „Zgrana Paka” przy ul. Osiedle Matejki.

            Podczas uroczystego podsumowania, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które wręczył Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Efektem przeprowadzonego konkursu jest też wystawa nagrodzonych prac, która jest dostępna do zwiedzania w  Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Archiwum newsów

mkrpa11

mkrpa 19

mkrpa28

k3

mkrpa 12

mkrpa20

mkrpa29

k mkrpa 2

mkrpa13

mkrpa21

mkrpa 30

mkrpa22

Mkrpa

k mkrpa5

mkrpa 14

mkrpa 8

mkrpa15

mkrpa23

konkurs MKRPA

kmkrpa 7

mkrpa16

mkrpa24

konk MKRPA

mkrpa 9

mkrpa17

mkrpa25

k mrkpa 4

mkrpa10

mkrpa18

mkrpa27

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/06/podsumowanie-konkursu-plastycznego-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien