Szkolenie z programu profilaktyki uniwersalnej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 października 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Kilkunastu pedagogów, nauczycieli i szkolnych psychologów bierze udział w dwudniowym szkoleniu programu „Unplugged”. Dzięki temu będą mogli prowadzić dla uczniów starszych klas szkół podstawowych zajęcia z profilaktyki uzależnień.

„Unplugged” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Uczestnikami szkolenia są pedagodzy z dębickich szkół podstawowych i placówek wsparcia dziennego. Kurs realizowany jest przez Ogólnopolską Grupę Szkoleniową zakończony będzie uzyskaniem przez uczestników certyfikatów uprawniających do realizacji przedmiotowego programu w szkołach.

Źródło: https://debica.pl/szkolenie-z-programu-profilaktyki-uniwersalnej/