Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla szkół średnich i podstawowych – Serwis informacyjny Miasta Dębica

20 kwietnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

W Urzędzie Miejskim przekazano dwóm szkołom ponadpodstawowym alkogogle wraz z pakietami materiałów szkoleniowych służących realizacji programów profilaktycznych. Środki finansowe trafiły także do szkół podstawowych. Są to działania samorządu miasta wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla szkół średnich i podstawowych

Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla szkół średnich i podstawowych

Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla szkół średnich i podstawowych

Wsparcie finansowe programów profilaktycznych dla szkół średnich i podstawowych

Ponad 7 000 zł z budżetu miasta przekazano w bieżącym roku dla dębickich szkół podstawowych na realizację programów profilaktycznych. Środki finansowe, przeznaczone m.in. na programy „Unplugged” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł”, umożliwiły zakup zeszytów ćwiczeń dla uczniów, materiałów szkoleniowych oraz edukacyjnych dla pedagogów i nauczycieli oraz innych pomocy niezbędnych do przeprowadzenia kampanii profilaktycznych. Wsparcie udzielane jest w ramach działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.

Pakiety edukacyjne składające się z alkogoli oraz prelekcji na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem używek takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze, energetyki czy nikotyna trafiły do I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy oraz Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika.

Alkogogle symulują stan upojenia alkoholem na poziomie 2 – 2.5 promila. Służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu, takich jak niemożność określenia kierunków, podwójne widzenie, zmiany w ocenie odległości czy brak koordynacji mięśniowej.

Z kolei program „Unplugged” jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat oraz ich rodziców. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. W ubiegłym roku Urząd Miejski zorganizował cykl szkoleniowy dla szkolnych pedagogów, natomiast w tym roku wspiera uruchomienie i realizację programu.

W dębickich placówkach realizowana jest także ogólnopolska kampania edukacyjna pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych.

Miasto Dębica w tym roku planuje także organizację dwóch konferencji na temat profilaktyki uzależnień. Pierwsza z nich odbędzie się 18 maja 2023 r. Wydarzenie będzie adresowane do rodziców, nauczycieli, opiekunów i wychowawców. Konferencję poprzedzą warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych.Źródło: https://debica.pl/wsparcie-finansowe-programow-profilaktycznych-dla-szkol-srednich-i-podstawowych/