Ponad milion złotych trafi do organizacji pozarządowych – Serwis informacyjny Miasta Dębica

22 stycznia 2021

Rozstrzygnięte zostały trzy kolejne konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: zdrowia publicznego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu. Łącznie, w ramach tych konkursów, przyznano 910 000 zł dla organizacji pozarządowych. Wcześniej rozstrzygnięte zostały konkursy z zakresu wspierania rodziny oraz edukacji, w których przyznano 340 000 zł.

W konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznano środki w czterech, z pięciu ogłoszonych w konkursie, obszarach.

Obszar I – Prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających w środowisku abstynenckim. Zadanie realizować będzie Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Jutrzenka” w Dębicy (kwota dofinansowania – 35 000 zł) oraz Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi w Dębicy (35 000 zł).

Obszar II – Świadczenie usług terapeutycznych dla grup uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem terapii indywidualnej, grupowej obejmującej także osoby współuzależnione. Zadanie realizować będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy (kwota dofinansowania – 18 000 zł).

Obszar III – Prowadzenie dla szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Zadanie realizować będzie Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi w Dębicy (kwota dofinansowania – 20 000 zł).

Obszar IV – Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku harcerskim z uwzględnieniem programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Jedyna oferta, która wpłynęła na realizację tego zadania nie spełniała wymogów formalnych.

Obszar V – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadanie będzie realizowane przez: Klub Hokejowy w Dębicy (kwota dofinansowania – 43 500); Stowarzyszenie Dziesiątka (15 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe „Mors” w Dębicy (25 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy Kępa (50 000 zł); Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy (37 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” przy SP nr 9 w Dębicy (12 500 zł).

W konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano środki dla 14 organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Środki przyznano dla: Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Gryf” (57 000 zł); Dębickiej Akademii Karate (5 000 zł); Ludowego Klubu Sportowego (52 000 zł); Klubu Sportowego Wisłoka (64 000 zł); Dębickiego Klubu Biegacza Maratończyk (4 600 zł); Dziecięcej Akademii Piłkarskiej (41 000 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego Łyżwiarstwo Figurowe „Mors” (33 800 zł); Klubu Hokejowego w Dębicy (40 000 zł); Uczniowskiego Klubu Hokejowego „Kępa” (29 600 zł); Międzyszkolnego Klubu Pływackiego „Bobry” (20 100 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morsy” (15 600 zł); Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki „Dębica-Korzeniowski.pl” (12 500 zł); Uczniowskiego klubu Sportowego KUNG-FU „Vo Thuat Thank Quyen” Oddział Dębica (2 100 zł); Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” (2 000 zł).

W konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej w 2021 r. przyznano środki siedmiu klubom sportowym działającym na terenie Dębicy.

Dotacje otrzymają: Klub Sportowy Wisłoka (142 000 zł); Ludowy Klub Sportowy Igloopol (41 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” (42 000 zł); Miejski Klub Szachowy „Gryf” (4 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy „Morsy” (10 000 zł); Dziecięca Akademia Piłkarska (10 000 zł).

Burmistrz Mariusz Szewczyk informuje, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 r., w ramach której planowane jest zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu. Dzięki temu kluby sportowe i stowarzyszenie realizujące zajęcia sportowe jeszcze w tym roku będą mogły aplikować o realizację dodatkowych działań.

Źródło: https://debica.pl/ponad-milion-zlotych-trafi-do-organizacji-pozarzadowych/