Podpisanie umowy na montaż kotłów – Serwis informacyjny Miasta Dębica

22 stycznia 2021

18 stycznia br. została podpisana umowa na dostawę i montaż kotłów gazowych w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1”. Dzięki temu wkrótce ponad stu mieszkańców zlikwiduje swoje dotychczasowe piece węglowe.

– W naszym mieście zostanie wymienione 120 kotłów węglowych. W pierwszej kolejności kotły gazowe zostaną zamontowane u mieszkańców, którzy zgłosili pilną potrzebę wymiany starego pieca. Pierwsze montaże planujemy rozpocząć pod koniec lutego – mówi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Wykonawcą prac będzie firma Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 6838218 oraz 14 6838216.

Źródło: https://debica.pl/podpisanie-umowy-na-montaz-kotlow/