Okresowe przeglądy kotłów gazowych

Urząd Gminy Dębica informuje, że rozpoczęte zostały obowiązkowe przeglądów kotłów gazowych, montowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”. Za przeglądy odpowiedzialna jest firma LEVADA Sp. z o.o.

Przeglądy, zgodnie z Instrukcją użytkowania i eksploatacji oraz Umową z firmą Viessmann, będą wykonywane do dnia 30.09.2022r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/okresowe-przeglady-kotlow-gazowych-2718.html