Trwają przeglądy gwarancyjne instalacji – Serwis informacyjny Miasta Dębica

31 marca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Urząd Miejski w Dębicy informuje, że na terenie Miasta Dębica trwają przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. Przeglądy realizowane są w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”.

Program realizowany był w latach 2018-2019. Firma, która zakładała instalację solarne i kotły na biomasę, teraz prowadzić będą przeglądy gwarancyjne. To firma: Rafał Mika RM SERWIS Dąbie.

Przeglądów instalacji fotowoltaicznych dokonywać będzie z kolei  firma:  FlexiPower Group  Sp. z o.o. Sp. K– Pan Łukasz Marczewski. Przedstawiciele firm realizujących przeglądy będą posiadać stosowny identyfikator, wystawiony przez Urząd Miasta Dębica.

Informujemy również, że naprawy awarii i usterek powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania instalacji solarnej, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych, nieobjętych gwarancją, a niezbędnych do prawidłowego działania instalacji, firmy dokonywać będą na koszt użytkownika.

Źródło: https://debica.pl/przeglady-gwarancyjne-instalacji-solarnych/