Przeglądy instalacji solarnych

reklama

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w Gminie Dębica przeprowadzane będą przeglądy gwarancyjne instalacji kolektorów słonecznych (wraz z wymianą glikolu) zamontowanych przez firmę ECO-TEAM, w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przeglady-instalacji-solarnych-1420.html