Przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych

reklama

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o przeglądach gwarancyjnych wraz z wymianą glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych zamontowanych w latach w 2014-2015 w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Przeglądy będą przeprowadzane w okresie wrzesień 2019 – maj 2019 r.

 

Pliki do pobrania: 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/przeglady-gwarancyjne-wraz-z-wymiana-glikolu-w-instalacjach-kolektorow-slonecznych