INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż obecnie na terenie Gminy Żyraków wykonywane są następujące przeglądy:

Przeglądy gwarancyjne w instalacjach kolektorów słonecznych zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Przeglądy gwarancyjne w instalacjach OZE tj. instalacjach fotowoltaicznych, instalacjach solarnych, pompach ciepła i kotłach na pellet, zrealizowanych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminach partnerskich”.
Inspekcje – analiza technicznych możliwości montażu instalacji OZE, tj. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, u mieszkańców, którzy podpisali umowy z Firmą Doeko Group sp. z o.o. na powyższe inspekcje.

Informujemy ponadto, iż wszystkie osoby przeprowadzające powyższe przeglądy mają upoważnienia wystawione przez Urząd Gminy w Żyrakowie na wykonanie w/w inspekcji.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/04/29/informacja-dla-mieszkancow/