Informacja o prawidłowym użytkowaniu i kontroli instalacji kolektorów słonecznych

W związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi wraz z wymianą glikolu, prowadzonymi przez firmę Eco-Team, których zakończenie planowane jest w marcu 2021 r., Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, aby mieszkańcy Gminy Dębica dokonywali bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności instalacji oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa praca i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy jedną z następujących opcji:

mailowo na adres serwis@eco-team.net,
za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis,
telefonicznie pod numerem 134300262.

Mieszkańcy powinni wykonywać bieżące kontrole pracy instalacji i postępować zgodnie ze Szczegółową instrukcją obsługi instalacji kolektorów słonecznych dla użytkownika indywidualnego, którą otrzymali podczas odbioru instalacji. Niestosowanie się do warunków i zasad opisanych w umowie i instrukcji może skutkować utratą gwarancji na instalację solarną.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-prawidlowym-uzytkowaniu-i-kontroli-instalacji-kolektorow-slonecznych-1922.html