Kolejne pieniądze na rozwój sportu w Dębicy

Tym razem 55 tys. złotych popłynie do pięciu Uczniowskich Klubów Sportowych z Dębicy. Wzięły one udział w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021 – 2023.

Fot. SP 11

Na realizację zadania pn. ”Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – wychowawczych z programem z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół” największą dotację (12 tys. zł) otrzymają UKS „Jedenastka” działający przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz Uczniowski Klub Sportowy „Wolica” funkcjonujący przy Szkole Podstawowej nr 12. Po 10 tys. złotych przypadło dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TIM” oraz UKS „Szóstka”. Dotację w wysokości 11 tys. złotych otrzyma z kolei Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” działający przy Szkole Podstawowej nr 9.

To kolejne pieniądze, jakie miasto w tym roku przeznaczyło na rozwój sportu, w szczególności młodzieżowego. Na początku roku ponad pół miliona popłynęło do klubów sportowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 284 tys. złotych w konkursie na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień”. O tym pisaliśmy tutaj: Blisko 1 mln zł dla organizacji pozarządowych z budżetu miasta Dębica

Miasto w tym roku planuje jeszcze przekazać ponad 400 tys. złotych na działania klubów sportowych.

Źródło: https://debica.pl/kolejne-miejskie-pieniadze-na-rozwoj-sportu/