Miejskie pieniądze dla klubów i stowarzyszeń – Serwis informacyjny Miasta Dębica

16 stycznia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień. Łącznie przyznano blisko 300 tys. złotych dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych.

Konkurs został ogłoszony z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025. Dotację przyznano dla czternastu organizacji. Największe pieniądze trafią do Ludowego Klubu Sportowego „IGLOOPOL”  (56 600 zł), Klubu Sportowego „Wisłoka” w Dębicy  (40 500 zł),  Dziecięcej Akademii Piłkarskiej w Dębicy (40 000zł), Klubu Hokejowego Dębica (44 000 zł), Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dębicy (24 000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego Łyżwiarstwo Figurowe „MORS” (20 500 zł).

Dotację otrzymały także: Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA” w Dębicy (11 500 zł),  Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy (9000 zł), Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego (8 500 zł), Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” Judo w Dębicy (7 000zł),  Stowarzyszenie „MATSPORT” w Dębicy (7 000zł), Miejski Klub Sportowy SOKÓŁ DĘBICA (6 000 zł), Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębica (5 000 zł), Miejski Klub Szachowy GRYF DĘBICA (4 500 zł)

To nie są ostatnie pieniądze jakie miasto w tym roku przeznaczy na rozwój sportu, w szczególności młodzieżowego. Już w najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Źródło: https://debica.pl/miejskie-pieniadze-dla-klubow-i-stowarzyszen/