Radosne wieści dla małych klubów

Dotarły do nas dobre informacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Gminy Dębica. Otóż MULKS w Pustyni, LKS „Baszta” Zawada, LKS Pustków, LKS Brzeźnica, LKS „Paszczyniak” Paszczyna, oraz Stowarzyszenie Głobikowa otrzymał po 10 tys. zł dofinansowania z Rządowego Programu „KLUB”, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki!

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie mógł pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program pomocowy pn. „KLUB” to nowy model wspierania sportu powszechnego, opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Oby tych pojawiało się u nas jak najwięcej. Kariery na miarę Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek czy choćby dębiczanina z urodzenia Artura Jędrzejczyka są dobrym przykładem do naśladowania i dużą motywacją. A póki co gratulujemy zarządom  wyżej wymienionych klubów podjęcia trudu aplikacji o środki spoza budżetu Gminy, który jak widać przyniósł wymierne efekty.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/radosne-wiesci-dla-malych-klubow-2122.html