Stowarzyszenia z Gminy Dębica z dofinansowaniami

14 czerwca 2019 r. w hotelu Camelot w Dębicy odbyła się uroczysta gala  „Działaj Lokalnie 2019”, podczas której trzynaście organizacji pozarządowych i grup nieformalnych odebrało promesy na granty o wartości do 6 tys. zł.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest w powiecie dębickim od 2010 r. – od tego czasu zrealizowano już ponad 130 inicjatyw – dzięki programowi można otrzymać wsparcie dla inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Dużą uwagę przywiązuje też do roli lokalnych liderów, potrafiących skupić wokół siebie mieszkańców celem skutecznego wcielania w życie pomysłów i inicjatyw. Zgodnie ze swoim hasłem „Działaj Lokalnie” wyzwala wśród mieszkańców społeczną energię, prowadząc do budowania i umacniania kapitału społecznego, dla dobra lokalnych wspólnot.

Z rąk Zastępcy Wójta Gminy Dębica Marka Mikruta promesy otrzymały stowarszyszenia i grupy nieformalne z terenu Gminy Dębica:

Grupa nieformalna: Miłośnicy historii Księstwa Warszawskiego z Pustkowa – Osiedla na projekt pn. „Defiladowym krokiem po Gminie Dębica – maszeruje młody – stary dla splendoru i chwały”,
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Gmina Dębica na projekt pn. „Taniec i muzyka dla smyka”,
Grupa nieformalna Razem dla Nagawczyny na projekt pn. „Bezpieczni mieszkańcy Nagawczyny – ogólnodostępny defibrylator AED”,
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości na projekt pn. „Seniorzy w akcji – Słodkie tajemnice”.

 

64227792_1124103364448567_6739524795253129216_o.jpg

foto: Julia Żymuła

Otrzymaliśmy również informację, że wnioski o dotacje w ramach Programu „KLUB”, złożone przez 9 stowarzyszeń z terenu Gminy Dębica tj.: Klub Karate Shinkyokushin Bushi Pustków – Osiedle, Stowarzyszenie Głobikowa, Ludowy Klub Sportowy Baszta Zawada, Uczniowski Klub Sportowy Viator Podgrodzie, Ludowy Klub Sportowy Pustków, Klub Sportowy Stobierna, Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni, Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak Paszczyna i Ludowy Klub Sportowy Stasiówka, zostały pozytywnie zaopiniowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki !

W efekcie kluby sportowe (piłka nożna oraz tenis stołowy) otrzymały dotacje w łącznej wysokości 90.000 złotych.

Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie mógł pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Program pomocowy pn. „KLUB” to nowy model wspierania sportu powszechnego, opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

 

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Gratulujemy zarządom wymienionych wyżej stowarzyszeń podjęcia trudu aplikacji o środki spoza budżetu Gminy, który jak widać przyniósł wymierne efekty.

Mamy nadzieję, że wzorem tych 13 organizacji, w kolejnych edycjach programu „KLUB” i „Działaj Lokalnie”, jak i w innych konkursach ogłaszanych przez inne podmioty, swoje oferty przygotują także inne Gminne Stowarzyszenia. Łącznie 13 Stowarzyszeń otrzymało 106,250 zł.

1-16493.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/stowarzyszenia-z-gminy-debica-z-dofinansowaniami-895.html