Miasto przyznało kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych

reklama

Czwartek, 06 Luty 2020

W tym tygodniu Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk przyznał kolejne środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert rozdzielono środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie: ekologii, zdrowia publicznego, kultury fizycznej i oświaty.

Na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Organizowanie konkursów, szkoleń, wystaw festiwali popularyzujących wiedzę i postawy ekologiczne” dotację otrzymało Stowarzyszenie ,,Dziesiątka”.

Na realizację  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym i rozgrywkach sportowych oraz organizacja zawodów i imprez sportowych” dotację otrzymali:

– Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy,

– Sportowy Klub „PINO” w Dębicy.

 

Środki finansowe na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – wychowawczych z programem  z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół” otrzymali:

– Uczniowski Klub Sportowy „Wolica” przy Szkole Podstawowej nr 12 w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” przy Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „TIM” w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” w Dębicy,

– Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwa Figurowego „MORS” w Dębicy.

 

Dotację na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania otrzymali:

Zadanie nr 1. Organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacji .

– Chorągiew Podkarpacka ZHP w Rzeszowie,

– Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.

Zadanie nr 2. Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy „SZANSA” w Dębicy,

– Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy.

Zadanie nr 3. Edukacja i aktywizacja intelektualna osób starszych

– Pro Europae Bono Fundacja w Dębicy.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/miasto-przyznalo-kolejne-dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych