Kolejne dotacje na zadania publiczne

reklama

Środa, 26 Luty 2020

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk przyznał kolejne środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert rozdzielono środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Dotację na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do seniorów” otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki z/s w Rzeszowie.

Zarządzenie

Dotację na realizację zadania z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pt. „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności  dla dzieci i rodzin najuboższych” otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” z/s w Dębicy. 

Zarządzenie

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/kolejne-dotacje-na-zadania-publiczne