Czy wystarczy prawie 1 mln zł z miejskiego budżetu na realizację cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego, prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających, usługi terapeutyczne, zajęcia informacyjno-edukacyjne, a także realizacja programów profilaktycznych. Dębickie organizacje pozarządowe otrzymają prawie 1 mln zł z miejskiego budżetu na realizację cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej trafią do 12 klubów sportowych.

Ponad 930 tys. zł, jakie otrzymają dębickie organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowia publicznego to środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 rok.