Miejskie pieniądze popłyną na pozalekcyjne zajęcia sportowe – Serwis informacyjny Miasta Dębica

11 września 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dwanaście klubów sportowych i cztery organizacje otrzymają dotację miejską w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025. W sumie z budżetu miasta popłynie do nich 150 tys. złotych.

Na realizację zadania pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień” największą datację otrzymają Ludowy Klub Sportowy IGLOOPOL (21 000 zł), Klub Hokejowy Dębica (20 000 zł) Klub Sportowy WISŁOKA (17 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe MORS (14 000 zł), Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy (14 000 zł) i Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy (10 500 zł).

Miejskie pieniądze trafią również do Miejskiego Klubu Szachowego „Gryf Dębica” (9 000 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego KĘPA (9 000 zł), Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej KS WISŁOKA Dębica (8 000 zł), Akademii Koszykówki HOOPS Gumniska (5 000 zł), Stowarzyszenia DZIESIĄTKA w Dębicy (5 000 zł), Dębickiej Akademii Karate Tradycyjnego w Dębicy (4 500 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego KĘPA Judo w Dębicy (4 500 zł), Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS WISŁOKA Dębica (3 500 zł), Uczniowskiego Klub Sportowego OLIMP przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy (3 000 zł) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Dębica (2 000 zł)

To kolejne dotacje jakie otrzymały organizacje i kluby sportowe z budżetu miasta. Rozdysponowano m.in. 600 tys. zł na realizację projektów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

fot. Daria Misiaszek

Źródło: https://debica.pl/miejskie-pieniadze-poplyna-na-rozwoj-sportu/