Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2018-2020

Ratusz

Treść zarządzenia

źródło: UM Dębica