Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

Ratusz

Treść zarządzenia

źródło: UM Dębica