Kolejne miejskie pieniądze na rozwój sportu – Serwis informacyjny Miasta Dębica

17 stycznia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dwanaście klubów sportowych i jedno stowarzyszenie otrzyma dotację miejską w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. W sumie z budżetu miasta popłynie do nich 600 tys. złotych.

Na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym i rozgrywkach sportowych oraz organizacja zawodów i imprez sportowych” największą dotację otrzyma Klub Sportowy WISŁOKA (105 500 zł), Ludowy Klub Sportowy IGLOOPOL (95 500 zł), Uczniowski Klub Sportowy FENIKS (82 500 zł), Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe MORS (62 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy KĘPA (52 500 zł), Klub Hokejowy Dębica (45 500 zł).

Miejskie pieniądze popłyną również do Uczniowskiego Klubu Pływackiego GRYF (37 500 zł), Dziecięcej Akademii Piłkarskiej (35 500 zł), Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki – Dębica – Korzeniowski.pl (33 500 zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego MORSY Dębica (29 500 zł), Dębickiego Klubu Biegacza MARATOŃCZYK (12 000 zł), Miejski Klub Szachowy „Gryf Dębica” (6 500 zł) i Stowarzyszenie RADOŚĆ (2 000 zł).

To kolejne dotacje jakie otrzymały organizacje i kluby sportowe z budżetu miasta. Rozdysponowano już blisko 400 tys. zł na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu, a kolejne 300 tys. zł w konkursie pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień”.

Źródło: https://debica.pl/kolejne-miejskie-pieniadze-na-rozwoj-sportu-2/