Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dębica

Na  podstawie  art.  20  ust. 3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 19 stycznia 2023r. na godzinę 10:00 posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/113/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Basenu uzdrowiskowego Latoszyn Zdrój” oraz jacuzzi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębica.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-debica20230117-3072.html