Kluby sportowe z dofinansowaniem – Serwis informacyjny Miasta Dębica

20 maja 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Kolejne miejskie pieniądze popłyną na rozwój sportu. Tym razem ponad 45 tys. złotych rozdysponowane zostaną dla sześciu klubów sportowych z Dębicy. Wzięły one udział w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym współzawodnictwie sportowym i rozgrywkach sportowych oraz organizacja zawodów i imprez sportowych”.

fot. UKS Morsy

Największą dotację (10,3 tys. zł) otrzyma: Uczniowski Klub Sportowy „Morsy” i Ludowy Klub Sportowy „Igloopol” (10 tys. zł). Po 6,4 tys. złotych trafi do Klubu Sportowego „Wisłoka” i  Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kępa”. Dotację w wysokości 6 tys. złotych otrzyma z kolei Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe „MORS”, a 5,9 tys. zł popłynie do Miejskiego Klubu Szachowego „Gryf Dębica”. 

To kolejne pieniądze jakie miasto w tym roku przeznaczyło na rozwój sportu,w szczególności młodzieżowego. Na początku roku ponad pół miliona popłynęło do klubów sportowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kolejne 300 tys. zł w konkursie na „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień”.  Ponad 380 tys. złotych miasto przeznaczyło także na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica w 2022 roku.

Źródło: https://debica.pl/kluby-sportowe-z-dofinansowaniem/