Sala Gimnastyczna w Pustkowie – umowa podpisana

reklama

Dzisiaj, tj. 12 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie”.

Przedmiotowy projektowany budynek, który stanowi dobudowę do istniejącego budynku szkoły (połączenie z budynkiem szkoły poprzez łącznik komunikacyjny na I piętrze) o salę sportową (sala sportowa z częścią socjalno- sanitarną i szatniową) o wymiarach: sala sportowa – 24,65m x 32,40m, część socjalno-sanitarno-szatniowa -7,90m x 35,56m , posiada odrębną strefę pożarową i który wraz z całością tworzy kompleks budynków. Razem: 24,65 x 35,56 m.

Budynek będzie pełnił funkcję:

 - dydaktyczną: zajęcia dydaktyczne, rekreacja,

 - sportową: zawody sportowe i treningi.

Obiekt jest dwubryłowy – przenikające się wzajemnie bryły, część niższa z częścią wyższą. Część niższa przykryta jest membraną – kształt dachu – falowany, wysokości budynku od terenu położonego najniżej przy wejściu do budynku do najwyższej części na dachu wynosi: 7,24m.

Część wyższa przykryta jest dachem jednospadowym o stopniu nachylenia połaci 3° i wysokości budynku od terenu położonego najniżej przy wejściu do budynku do najwyższej części na dachu wynosi: 11,09m

 

Wykonawcą sali gimnastycznej jest firma SOLKAN  Sp. z o.o. z Tyczyna. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 30 kwietnia 2021 r. Koszt budowy sali gimnastycznej to 4 903 493,40 zł. Gmina Dębica otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w wysokości 33,3 % z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podczas podpisania umowy obecni byli: Grzegorz Pietrzyk – Radny Gminy Dębica, Edward Niedbalec – Radny Gminy Dębica, Marta Gulis – Wicedyrektor ZS w Pustkowie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sala-gimnastyczna-w-pustkowie-umowa-podpisana-750.html