Zbiórka dla Ukrainy

Dziękujemy za wszystkie dary, jakie przekazują Państwo aby wspierać uchodźców z Ukrainy.

Tak jak pisaliśmy wcześniej, uruchomiliśmy dedykowane subkonto, na które można wpłacać datki.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe możliwości” działającego przy Centrum Usług Społecznych, gdzie zbierane są środki finansowe na pomoc uchodźcom- Bank PEKAO  46 1240 4807 1111 0011 1187 9651.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zbiorka-dla-ukrainy-2580.html