WAŻNE INFORMACJE! Dębica dla Ukrainy

Dębica nie ustaje w pomocy sąsiadom zza wschodniej granicy.  Z miasta pojechały dwa tiry wypełnione żywnością, śpiworami, środkami czystości
i lekami m.in. do Jaworowa i Lwowa. Wsparcie nadal jest potrzebne, ale teraz ukierunkowana na konkretne produkty.

 

Do środków pierwszej potrzeby należą także bandaże, gazy sterylne, strzykawki, igły jednorazowe, pyralgina dla dorosłych, dla dzieci w czopkach, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne dla dorosłych i dla dzieci w syropach.
W te pomoc zaangażowały się dębickie apteki.

 

Niezmiennie funkcjonuje pięć punktów  do których mieszkańcy mogą przynosić potrzebne produkty. Jest także możliwość dla osób, które chcą pomóc finansowo. Miasto Dębica uruchomiło  zbiórkę publiczną pn. Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy. Środki będą zbierane na konto Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Nr rachunku bankowego 30 8589 0006 0030 0988 2586 0002 z dopiskiem: Dębica dla Ukrainy