Zapraszamy już w najbliższą niedzielę tj. 23.07 do amfiteatru w Uzdrowisko Latoszyn na Meeting międzypokoleniowy.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu mieszkańcy z terenu Gminy Dębica mogą skorzystać z bezpłatnych usług społecznych.

Źródło: https://latoszynzdroj.com/zapraszamy-juz-w-najblizsza-niedziele-tj-23-07-do-amfiteatru-w-uzdrowisko-latoszyn-na-meeting-miedzypokoleniowy/