Obwieszczenie

 - bp-50c26_20230718_105651_0001.jpg

- bp-50c26_20230718_105709_0001.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1572&akcja=artykul